تولیدی و پخش انواع روتختی نرمه

تولید و پخش انواع روتختی و بالش و کوسن و وسایل اتاق خواب

                            نام کالا:روتختی عروس

                               کدکالا:۷۷۲۸۰۰۰۰۵۱

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم بهمن 1389ساعت 23:15  توسط محمدی  | 

                         نام کالا:روتختی عروس

                           کدکالا:۳۰۲۹۰۰۰۰۶۵

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم بهمن 1389ساعت 23:11  توسط محمدی  | 

                        نام کالا:روتختی یک نفره(۳تکه تا۰۰۰۰)

                                       کدکالا:۹۹۴۴۰۰۰۸۸

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم بهمن 1389ساعت 23:4  توسط محمدی  | 

                        نام کالا:روتختی یک نفره (۳تکه تا۰۰۰۰۰)

                                      کدکالا:۵۰۵۰۰۰۰۶۰

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم بهمن 1389ساعت 22:56  توسط محمدی  | 

                               نام کالا:روتختی دونفره(۳تا۱۱تکه)

                                          کدکالا:۸۷۴۵۰۰۰۸۹

         

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم بهمن 1389ساعت 22:49  توسط محمدی  | 

                             نام کالا:روتختی یک نفره(۳تا۰۰۰۰۰ تکه)

                                           کد کالا:۳۳۴۴۰۰۰۵۵

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم بهمن 1389ساعت 22:11  توسط محمدی  | 

               نام کالا:روتختی دونفره (۳تا۱۱تکه)

                         کد کالا:۶۶۵۵۰۰۰۹۰

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم بهمن 1389ساعت 11:12  توسط محمدی  | 

                       نام کالا:روتختی دونفره (۳تا۱۱تکه)

                                 کد کالا:۴۴۶۳۰۰۰۵۶ 

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم بهمن 1389ساعت 11:8  توسط محمدی  | 

 

                         نام کالا:روتختی یک نفره

                             کد کالا:۵۵۴۴۰۰۰۸

                  

+ نوشته شده در  یکشنبه هفدهم بهمن 1389ساعت 10:57  توسط محمدی  | 

             نام کالا:روتختی یک نفره ایرانی(۳تکه تا۰۰۰۰۰)

                                کدکالا:۸۲۳۰۰۰۶  

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم بهمن 1389ساعت 17:54  توسط محمدی  | 

                               نام کالا:روتختی دونفره ترک(۳تا۱۱تکه)

                                             کدکالا:۹۴۵۰۰۰۷

 

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم بهمن 1389ساعت 17:38  توسط محمدی  | 

                            نام کالا:روتختی دونفزه ترک(۳تا۱۱تکه)

                                        کد کالا:۸۴۵۰۰۰۷

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم بهمن 1389ساعت 17:31  توسط محمدی  | 

              نام کالا:روتختی دو نفره ساتن(۳تا۱۱تکه)        

                                کدکالا:۶۱۳۵۰۰۰۲   

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم بهمن 1389ساعت 17:19  توسط محمدی  | 

                               نام کالا:روتختی ترک دونفره(۳تا۱۱تکه)

                                            کد کالا:۸۴۵۰۰۰۵

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم بهمن 1389ساعت 17:1  توسط محمدی  | 

                نام کالا:روتختی دونفره چینی(۳تا۱۱تکه)

                               کدکالا:۹۶۴۰۰۰۸

+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم بهمن 1389ساعت 16:52  توسط محمدی  |